top of page

A2 szintű csoport

Kedves érdeklődő!

 

Ezen az oldalon részletesebben bemutatjuk, hogy mire számíthat, ha csatlakozik az English Center délelőtti, alapszintű angoltanfolyamához. Röviden összefoglaltuk, hogy mit tanulunk, hova fogunk eljutni és milyen könyvet használunk és egy-két mintafeladatot is bemutatunk. 

"Már a második kurzusomat járom itt és nem is mennék máshova. Kedvesek és hozzáértőek a tanárok." 

Forgó Nikolett (2015)

Kiknek ajánljuk?

Akik régebben elvégeztek hosszabb kurzust, például a középiskolában tanultak angolul, de azóta nem használták a nyelvet. Tudásuk inkább passzív, beszédük sokszor bizonytalan és néha akadozó is. Akik úgy érzik, hogy szükségük van a szerteágazó és sokrétű angol nyelvismeret elsajátítására és annak komplex alkalmazására, hogy magabiztosabbak legyenek egyszerűbb és köznapi kommunikációs helyzetekben.

Mit tanulunk?

Átismételjük az alapvető ideidőket (jelen, múlt, jövő idő és present perfect) és tovább bővítjük a módbeli segédigékkel, a melléknévfokozásokkal, a passzív szerkezettel, a feltételes móddal és a régmúlt igeidővel. Szókincstudásunk főleg ruházat, személyiségjegyek, nyaralás, cselekvést és történéseket kifejező igék, állatok, testrészek, melléknevek témákban bővül. A könyv anyagának elvégeztézel komplex alapfokú nyelvvizsga szintű tudással rendelkezünk.

Hova fogunk eljutni?

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Please reload

TOP TIPPEK a tanulásra

1.Olvassunk könnyített olvasmányokat!

Aki szeret olvasni, válasszon érdeklődésének és tudásának megfelelő szintezett olvasmányt (readers). Ezek minden szinten, így alapszinten is elérhetők. Remek szórakozást és nagy sikerélményt nyújt egy-egy ilyen könyv feldolgozása.

2. Tanuljunk kész mondatokat tükörfordításban! 

Az angolt nyelv szerkezete és kiejtése távol áll a magyar nyelvtől, ezért könnyíti a tanulást, ha mondatokat kiejtéssel együtt szó szerint megtanulunk adott szerkezethez kapcsolódva. És ahogy tanulunk, egyre önállóban és könnyebben tudunk szabályok alapján az új szavakkal önálló mondatokat alkotni.

A tanfolyamról bővebben

Pre-Intermediate szintű tankönyv elején a megelőző könyv anyagát ismételjük át (az egyszerű jelen és múlt, folyamatos jelen, a jövőbeli terv kifejezésére a going to szerkezet, present perfect és kérdések alkotása).  További igeidőket is tanulunk: folyamatos múlt és régmúlt, egyszerű jövő idő (will), és a present perfect igeidőről tanultakat kibővítjük.

A tematikában ehhez hozzájönnek a jelzői mellékmondatok, melléknévfokozások, a mennyiségek kifejezése, a gerund/infinitive, módbeli segédigék (can, must, have to, should, may/might), a feltételes mód 1. és 2. típusa, a birtokos névmások és a passzív szerkezet. Beszélünk múltbeli szokásainkról, arról, hogy milyen prepozíciókat használhatunk a mozgással kapcsolatos igékkel és hogy fejezhetjük ki azt, hogy  én is/ én sem.

 

Szókincstudásunk főleg az emberek külső és belső tulajdonságainak leírása, ruházat, nyaralás, házimunka, vásárlás, városok, cselekvést és történéseket kifejező igék és ellentéteik, állatok, testrészek, melléknevek témákban bővül. A könyv anyagának elvégeztével komplex alapfokú nyelvvizsga szintű tudással rendelkezünk.

A kurzus gyakorlati leckéiben szállodai helyzetekben használt kifejezéseket (pl. felhívni a recepciót különféle kérésekkel) sajátítunk el, megtanulunk étteremben udvariasan reklamálni, patikában gyógyszert kérni, korábban vásárolt terméket az üzletbe visszavinni, útbaigazítást kérni és kapni, valamint telefonálni.

Mintafeladatok

TANKÖNVY | Feladatok a tankönyvből

MUNKAFÜZET | Vicces idézetek a munkafüzetből

A tankönyvhöz tartozó munkafüzet is nagyon hasznos, érdekes, élvezetes feladatot tartalmaz. Íme néhány idézet kezdő szinten.

 

A true friend is someone who is there for you when he/she would prefer to be somewhere else (Len Wein, American comic book writer)

 

Remember that as a teenager you are at the last stage in your life when you will be  happy to hear that the phone is for you (Fran Lebowitz, American humorist)

KOMMUNIKÁCIÓS | Képek használata

 

A hallgatók kis csoportokban mutatnak egy-két képet egymásnak a mobiltelefonjukból (vagy hoznak egy képet otthonról). Elmesélik, mi látható a képen egymásnak és azt, hogy mikor és hol készült, miért szeretik a képet stb. A hallgató fél reagál az elhangzottakra vagy kérdést tesz fel a végén.  Ha a hallgatóknak nincsen okos telefonjuk, opcionális lehetőség lehet, hogy kikeresnek a telefonjukban egy korábbi kimenő vagy bejövő hívást és elmesélik, kit hívtak vagy ki hívta őket és a beszélgetés miért volt fontos vagy érdekes.

Kérdése van?
Hívja nyelviskolánkat!
+36 30 1544 120 
Barbara.jpg
bottom of page