top of page

Mit tanulunk?

Ezen az oldalon bemutatjuk, hogy melyik szintű csoportunkban mit tanulunk, hova jutunk el a tanfolyam végére és kiknek ajánljuk. Így bárki bepillanthat angolóráinkba és azok tematikájába. Kis csoportos kommunikációközpontú óráink általános jellemzője, hogy érdekes, inspiráló, köznapi témákat dolgoznak fel és bőven adnak lehetőséget a tanult szerkezetek, a szókincs gyakorlására, a beszélt nyelv elsajátítására. Ezen kívül sok élő nyelvhasználati szituációt is tartalmaznak minta-párbeszédekkel különböző élethelyzetekben. 

A tanfolyamok szintbesorolása az Közös Európai Keretrendszert (CEF) követi. 

 

Kattintson az adott szintre és elolvashatja a részleteket!

Family Hike

Teljesen kezdő (A0)

Bemutatkozás, család, személyes névmások, alapvető igék, számok, birtokos szerkezet, az idő és a helyszínek leírása…

Chinese Wedding Tea Ceremony

Középhaladó (B1)

Igeidők összehasonlítása, összetett mondatok, ételek, éttermek, sport, személyiségek, pénz, utazás, munka, vásárlás, mozi, szórakozás…

London Taxi

Újrakezdő (A1)

Folyamatos jelen, egyszerű múlt- és jövő-, present perfect igeidők, többes szám, módhatározók, közlekedés, időpontok, élelmiszerek…

Hair Stylist

Haladó (B2)

Műveltetés, elbeszélő igeidők, vonzatos igék, divat, főzés, érzések, időjárás, betegségek, bűnözés,  zene, a világ különféle helyei, szokásai…

California Bus

Alapfokú (A2)

Alapvető ideidők átismétlése, módbeli segédigék, melléknévfokozás, passzív szerkezet, feltételes mód, ruházat, személyiségjegyek, nyaralás…

Crafts Supplies

Felsőfokú (C1)

Nyelvi idiómák, elvont fogalmak, komplex helyzetek, fikciók, feltételezések, művészet, társadalmi és gazdasági összefüggések…

bottom of page