top of page

Csoportjaink 2020. februártól

 

2019/20 tanév II. félév

 

Ezen az oldalon megtalálja az English Center csoportjainak órabeosztását.


ÚJRAKEZDŐ CSOPORT INDUL MÁRCIUS 3-ÁN, KEDD-CSÜTÖRTÖK!

Kérdése van?
Hívja nyelviskolánkat!
+36 30 1544 120 
emma-allo.jpg

Intenzív angoltanfolyamok heti 2 vagy 1 délelőtt

* A tanárok beosztását a beiratkozást követően véglegesítjük.

* A hallgatók csoport besorolását az első 2-3 héten véglegesítjük.

Szintek ismertetése

Bemutatjuk angol tanfolyamainkat, hogy ezáltal bárki bepillanthasson angolóráinkba és azok tematikájába. Kis csoportos kommunikációközpontú óráink általános jellemzője, hogy érdekes, inspiráló, köznapi témákat dolgoznak fel és bőven adnak lehetőséget a tanult szerkezetek, a szókincs gyakorlására, a beszélt nyelv elsajátítására. Ezen kívül sok élő nyelvhasználati szituációt is tartalmaznak minta-párbeszédekkel különböző élethelyzetekben. A tanfolyamok szintbesorolása az Közös Európai Keretrendszert (CEF) követi. 

Anchor 1
Kezdő A0 | alapszintű nyelvhasználó
Gyorskezdő A1 | alapszintű nyelvhasználó

Kiknek ajánljuk?  Akik még egyáltalán nem tanultak angolul.

 

Mire fókuszálunk?  Az angol nyelv elsajátításakor nagyon fontos, hogy a magyartól nagyban eltérő kiejtését és szerkezeti rendszerét megértsük. A tanulmányok elején különösen nagy hangsúlyt fektetünk a megtanult szavak, kifejezések és egyszerű nyelvtani szerkezetek alapos begyakorlására.


Mit tanulunk?   A kurzus szókincsköre felöleli a bemutatkozást, a családot, a személyes névmásokat, az alapvető igéket, a számokat, a birtokos szerkezetet, az idő és a helyszínek leírását, az állásokat és nemzetiségeket. Az utóbbiak a kiejtés gyakorlására is ideálisak. Továbbá átvesszük, hogyan tegyünk fel kérdéseket és hogyan válaszoljunk azokra egyszerű jelen időben, a képességek kifejezését és hogy a tetszésnyilvánítást hogyan fejezhetjük ki. Gyakorlati leckékkel megtanulunk különféle italokat kérni, szállodába bejelentkezni és egy recepción előforduló élethelyzetekre reagálni, kávézóban rendelni, fizetni és ruhákat vásárolni.

 

Mit fog tudni, aki elvégzi a tanfolyamot?  (CEF A1 szint)

Megért és használ néhány számára ismerős mindennapi kifejezést és nagyon alapvető fordulatot, ezáltal saját konkrét célját ki tudja fejezni azokban a helyzetekben. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél.

Kiknek ajánljuk?  Akik már tanultak korábban egy keveset angolul, de rendszerezés és ismétlés szükséges ahhoz, hogy biztos alapokkal rendelkezzenek.

 

Mire fókuszálunk? A megelőző kurzus anyagának rendszerezése és felelevenítése után az angol nyelv legalapvetőbb szerezeti elemeit sajátítjuk el, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy szókincsüket mondatokba tudjuk foglalni és ezekkel meg tudjunk nyilvánulni szóban és írásban.


Mit tanulunk?   A New English File Elementary könyv második felét öleli fel a kurzus, mely a folyamatos jelen, az egyszerű múlt- és jövő-, illetve a present perfect igeidők elsajátítását jelenti. Emellett a többes szám használatát, a módhatározókat is tanuljuk, és azt, hogyan fejezzük ki kívánságunkat vagy hogyan fogadjuk el mások felajánlást. A kurzus szókincse a közlekedés, a helyszínek, az időpontok, az élelmiszerek, a mindennapi használathoz szükséges melléknevek és igék körét érinti. A gyakorlati leckék az ajándékvásárlást, az útbaigazítást, az ételrendelést és a szállodai kijelentkezés szituációit gyakorolják.

 

Mit fog tudni, aki elvégzi a tanfolyamot?  (CEF A1 szint)

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Le tud írni múltbéli történeteket és jövőt érintő terveket, és számos egyszerű élethelyzetben képes megnyilvánulni például alkudozni,  jóslásba bocsátkozni, kívánságot kifejezni, dolgokat összehasonlítani.

Alapfok A2 | alapszintű nyelvhasználó

Kiknek ajánljuk?  Akik régebben elvégeztek hosszabb kurzust, például a középiskolában tanultak angolul, de azóta nem használták a nyelvet. Tudásuk inkább passzív, beszédük sokszor bizonytalan és néha akadozó is.

 

Mire fókuszálunk? A már szerteágazó és sokrétű angol nyelvismeret elsajátítására és annak komplex alkalmazására, mely magabiztossá tesz bennünket egyszerű és köznapi kommunikációs helyzetekben.


Mit tanulunk?   Pre-Intermediate szintű tankönyvek elején a megelőző könyv anyagát ismételjük át (jelen, múlt, jövő idő és present perfect, szókincs).  A tematikában ehhez hozzájönnek a módbeli segédigék, a melléknévfokozások, a passzív szerkezet, a feltételes mód és a régmúlt. Szókincstudásunk főleg ruházat, személyiségjegyek, nyaralás, cselekvést és történéseket kifejező igék, állatok, testrészek, melléknevek témákban bővül. A könyv anyagának elvégeztézel komplex alapfokú nyelvvizsga szintű tudással rendelkezünk.

A kurzus gyakorlati leckéin átlépjük az országhatárt, elsajátítjuk a határátlépésnél szükséges szókincset, szállodai helyzetekben használt kifejezéseket, pl. felhívni a recepciót különféle kérésekkel, megtanulunk étteremben udvariasan reklamálni, információt és gyógyszert kérni, korábban vásárolt terméket az üzletbe visszavinni, jegyet rendelni és gyakoroljuk a telefonos beszélgetést. Leckék a youtube-on itt: 

 

Mit fog tudni, aki elvégzi a tanfolyamot?  (CEF A2 szint)

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Haladó B1 | önálló nyelvhasználó

Kiknek ajánljuk?  Akik alapszintű szituációkban magabiztosan megállják a helyüket, átlátják az angol nyelv alapszerkezetét, annak áttekintésére van szükségük. Szeretnék magukat árnyaltabban és változatosabban kifejezni.

 

Mire fókuszálunk?  Szókincsbővítésre  és elsősorban az aktív, önálló kommunikációs feladatok gyakorlására. 


Mit tanulunk? Ételek és éttermek, sport, személyiségek, pénz, utazás és szállítás, megjelenés, oktatás, épületek, munka, vásárlás, mozi és szórakozás példák azokra a téma- és szókörökre, melyeket a kurzus magába foglal. A nyelvi szerkezetek alkalmazásakor a különféle igeidők összehasonlítását gyakoroljuk, például mikor kell egyszerű, folyamatos vagy befejezett igeidőket használni vagy a különféle jelen, jövő vagy múlt időket milyen helyzetekben alkalmazzuk. Az új nyelvtani szerkezetek között előkerülnek olyanok, melyek már az összetett mondatok alkotásához szükségesek például a függő beszéd, az igekapcsolások, a feltételes mód teljes körű használata és a különféle 

Az órákon már kizárólag angolul beszélünk, az új szavakat is angolul definiáljuk, ezáltal gyakoroljuk az angol nyelven történő gondolkodást.

A gyakorlati leckék a hivatalos élethelyzetekre, irodában használatos kifejezésekre, lakás- és ingatlanbérlésre, hivatalos vendég fogadására, találkozók lebonyolítására, hírek feldolgozására készítenek fel. 

 

Mit fog tudni, aki elvégzi a tanfolyamot?  (CEF B1 szint)

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Középfok B2 | önálló nyelvhasználó
Felsőfok C1 | mesterfokú nyelvhasználó

Kiknek ajánljuk? Akik az angol nyelv szerkezeti elemeivel tisztában vannak és periférikus tudásuk fejlesztésével szeretnének magabiztosabb és választékosabb aktív nyelvtudást elérni és azoknak, akik a kurzus folyamán szeretnének középfokú nyelvvizsgát letenni.

 

Mire fókuszálunk?  A nyelvi idiómák és szókapcsolatok elsajátítására, a széleskörű, élet minden területére kiterjedő szókincs megismerésére, annak fesztelen és magabiztos alkalmazására, az angol nyelven történő gondolkodás elsajátítására.


Mit tanulunk? A korábbi témakörök bővebb szókincsét  és új területek megismerését mint a divat, főzés, érzések, időjárás, betegségek és kezelések, bűnözés, érzések, a szervezetünk, a zene és a világ különféle helyei, azok szokásait vesszük sorra. Az új szerkezet között megismerkedünk a műveltetés és az elbeszélő igeidők használatával, a vonzatos igékkel, összehasonlítások és melléknévfokozások alkalmazásával.  Számos periférikus elemet és mini nyelvtani kifejezést is megismerünk.

 

Mit fog tudni, aki elvégzi a tanfolyamot?  (CEF B2 szint)

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Kiknek ajánljuk?  Azoknak, akik felsőfokon szeretnének tudni angolul, választékosan, pontosan akarnak írni, olvasni beszélni és meg akarnak érteni több, különféle angol dialektust, autentikus angol nyelvű médiumokat és folyékonyan, könnyedén akarnak angolul beszélni.

 

Mire fókuszálunk?  A felsőfokú, autentikus, igazán választékos és minden élethelyzetben megfelelő angol nyelvhasználat elsajátítására. 


Mit tanulunk? A nyelvi idiómák és szókapcsolatok használatának további finomságait, elvont fogalmak és komplex helyzetek megismerését, azok különböző szövegkörnyezetben történő fesztelen alkalmazását. Általános és specializált élethelyzetekben történő tökéletes eligazodást, különféle szakmai szituációk nyelvezetének megismerését, a hallgató anyanyelvén ismert fogalmak angol megfelelőjének elsajátítását. A témakörök között fikciók, feltételezések, művészi megfigyelések, társadalmi, természeti és gazdasági összefüggések szerepelnek.

 

Mit fog tudni, aki elvégzi a tanfolyamot?  (CEF C1szint)

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú szöveget, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

Érdekli valamelyik tanfolyam? Írjon nekünk most!

bottom of page